NQuiz Builder 

Система тестування

   Однією із складових частин програми "NIBELUNG" є модуль тестування - спеціальний додаток для створення і редагування тестів, проведення тестувань і аналізу результатів. У питаннях тесту можуть бути використані зображення, аудіо та відео матеріали, матеріали мережі Інтернет.

Програма дозволяє створювати питання різних типів:

• одиночний вибір (вибір одного правильного варіанту відповіді);
• множинний вибір (вибір кількох правильних варіантів відповіді);
• вставити пропуски (вставити пропущену букву або слово);
• відповідність (встановити відповідність);
• упорядкувати (розташувати в зазначеному порядку);
• вибір зони (вибрати ту зону на зображенні, яка відповідає правильній відповіді);
• перемістити і покласти (перемістити слово в ту зону зображення, яка відповідає правильній відповіді);
• відкритий (введення текстової відповіді з клавіатури);
• запис голосової відповіді учня (можливість запису відповіді учня з мікрофону гарнітури).

При створенні тесту викладач може:

  •     встановити обмеження за часом для відповіді на питання;

  •     обмежити час на проходження тесту;

  •     вказати складність питання в балах;

  •     задати максимальну оцінку.

система тестування